Top
 

Registratie publiekrechtelijke beperkingen

GeoTax / Registreren en beheren / Registratie publiekrechtelijke beperkingen

Registratie publiekrechtelijke beperkingen

Gemeenten hebben sinds 2007 de taak gemeentelijke beperkingen te registreren die vallen onder de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb). Hiervoor heeft GeoTax de applicatie GT-WKPB ontwikkeld. GT-WKPB is zowel bij grote als kleine gemeenten inzetbaar voor het bijhouden van de gemeentelijke beperkingen en het verwerken van de mutaties vanuit het Kadaster.

Procesgerichte verwerking

GT-WKPB is geen geïsoleerde toepassing, maar sluit naadloos aan op GT-BAG. Beide modules werken samen in één oplossing. De applicatie GT-WKPB ondersteunt eenvoudig het procesgerichte werken. Een wizard begeleidt de procesflow van het invoeren en beheren van alle gegevens. Uitgangspunten hierbij zijn de gebeurtenissen zoals ze in de Wkpb-catalogus worden geschetst. De applicatie leest de bij het Kadaster geregistreerde buitengemeentelijke beperkingen in. Ook worden perceelmutaties en ondersteuning van overige wettelijk geregelde en gewenste procedures verwerkt.

Synchronisatie, communicatie en integratie

De synchronisatie van de in GT-BAG en GT-WKPB beheerde basisgegevens en afnemende c.q. toeleverende systemen verloopt met eigen technologie van GeoTax. Communicatie met binnengemeentelijke applicaties en de Landelijke Voorziening is gewaarborgd. Verder is het beheer van de brondocumenten ingericht volgens de nieuwste technische mogelijkheden.

Informatie of demo

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende demo? Neem dan contact met ons op via 088 – 77 08 200 of info@geotax.nl