Top
 

Adres- en gebouwbeheer

GeoTax / Registreren en beheren / Adres- en gebouwbeheer

Adres- en gebouwbeheer

Een belangrijke taak van de gemeente is het beheren van adressen en gebouwen. De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) nemen dan ook een centrale plek in binnen de gemeentelijke informatiesystemen. Met onze applicatie GT-BAG geeft u op professionele wijze invulling aan deze beheertaak.

Gebruiksvriendelijk

GT-BAG is een webbased applicatie: op de werkplek is alleen een webbrowser vereist. Het beheer wordt gestuurd op basis van wizards. Bij elke stap wordt uitleg gegeven, fouten maken kan niet en het werk kan tussentijds worden opgeslagen. U navigeert in de applicatie via het menu of gebeurtenisknoppen. Via hyperlinks ziet u gerelateerde BAG-objecten of historische voorkomens van BAG-objecten. Samen met de applicatie GT-WKPB houdt GT-BAG gemeentelijke beperkingen bij.

Opbouw en beheer ineen

Met GT-BAG beheert u adressen en gebouwen. GT-BAG is volledig gebeurtenisgestuurd. Iedere mutatie wordt gedaan door middel van een gebeurtenis. Het opvoeren van de mutaties gebeurt via wizards. Op deze wijze kunt u nooit een gegeven vergeten of foutief (buiten het BAG-domein) opvoeren. GT-BAG kent méér gebeurtenissen dan het Processenhandboek BAG. Bij het fiatteren van de gebeurtenissen toont de applicatie de status van het berichtenverkeer. Hierdoor heeft u snel en volledig inzicht in de afhandeling van de berichten.

De startpagina van GT-BAG toont het onderhanden zijnde werk vanuit verschillende invalshoeken, zoals de BAG-gebeurtenis, de behandelaar, de geometrie (tekenverzoek en -resultaat). Ook worden de objecten die in onderzoek staan of geconstateerd zijn extra onder de aandacht gebracht.

Ruimtelijke database

Zowel ruimtelijke gegevens (geometrie) als administratieve gegevens (attributen) van BAG-objecten worden in één geïntegreerde database opgeslagen. GT-BAG is voorbereid op de RSGB-gegevensstandaard. Uw gegevens worden transparant beheerd. BAG-objecten kunt u zoeken via een zoekscherm of via de kaart. Kaartthema’s en luchtfoto’s zijn instelbaar. GT-BAG is ook geschikt voor samenwerkingsverbanden. In één database kunnen dan meerdere gemeenten opgenomen worden. De keuze is aan u.

BAG-conform

GT-BAG is volledig BAG-conform, inclusief complexe zaken zoals de nummeraanduiding die verwijst naar de openbare ruimte van een buurgemeente en wijzigingen op toekomstige mutaties. U kunt zelf per BAG-object gegevens exporteren of met een standaardtool rapportages maken. Ook is er een view voor raadplegen.

Berichtenverkeer

GT-BAG heeft een koppeling naar de BAG Landelijke Voorziening op basis van koppelvlak 1.2. Als eerste BAG-applicatie heeft GT-BAG de conformiteitstoets op dit koppelvlak met succes doorstaan. GT-BAG kan bij foutmeldingen van de BAGLV automatisch synchroniseren. De controles die de BAGLV uitvoert, zijn ook opgenomen in GT-BAG.

Koppelingen instelbaar

GT-BAG kent nog meer instelbare koppelingen. De applicatie is leveranciersonafhankelijk. Voor de binnengemeentelijke datadistributie zijn er koppelingen met mid-offices. Bij het raadplegen van BAG-objecten in de kaart kijkt u naar kaartlagen uit een kaartserver. Vanuit GT-BAG kunt u een tekenverzoek plaatsen bij een GEO-omgeving (CAD/GIS), die met een tekenresultaat antwoordt. Ook het aanroepen van brondocumenten uit een document-managementsysteem of zaaksysteem is al geregeld.

Bekijk de brochure over GT-BAG.

Informatie of demo

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende demo? Neem dan contact met ons op via 088 – 77 08 200 of info@geotax.nl