Top
 

Gemeente Westervoort

GeoTax / Referenties / Gemeente Westervoort

Case: gemeente Westervoort

De gemeente Westervoort krijgt al jaren het predicaat ‘goed’ van de Waarderingskamer. Een blijk van erkenning voor de consistent hoge kwaliteit van WOZ-waarderingen. Voor het waarderingsproces werkt de gemeente nauw samen met GeoTax.

De gemeente Westervoort gebruikt de GT-WOZ-applicatie om objecten modelmatig te waarderen. Dit garandeert een kwalitatief hoogwaardig waarderingsproces, inclusief goede en transparante onderbouwing.

Doorlopend finetunen

Samen met GeoTax werkt de gemeente voortdurend aan het verfijnen en zo objectief mogelijk definiëren van kwaliteitsaspecten die van belang zijn voor de waardering. Door zowel vraag- als verkoopprijzen structureel te screenen, wordt vervolgens geanalyseerd hoe deze criteria de daadwerkelijke marktprijs beïnvloeden. Daarbij worden ook criteria als kwaliteit, onderhoud en ligging opnieuw beoordeeld en in het waarderingsmodel meegenomen.

Dankzij deze aanpak heeft het model een hoge mate van betrouwbaarheid bereikt. Die nog wordt versterkt doordat de gemeente met GT-WOZ eenvoudig en overzichtelijk de kwaliteitsaspecten per object kan beheren. Het pakket kan bijvoorbeeld automatisch lijsten van objecten in ‘slechte’ of ‘matige’ staat die verkocht zijn genereren. Daardoor kan de gemeente met bijvoorbeeld inlichtingenformulieren of digitale voormeldingen gericht inventariseren in hoeverre panden na de verkoop verbouwd en verbeterd worden.

Eigen beheer dankzij open architectuur

GT-WOZ kan als cloudoplossing worden gerealiseerd, maar de gemeente Westervoort heeft gekozen voor lokale hosting en beheert het pakket zelf. Dit wordt vergemakkelijkt doordat het pakket gebruik maakt van open standaarden én doordat de applicatie zelf ‘aan de achterkant’ toegankelijk is voor de gemeente. Enkele keren per jaar overlegt de gemeente met een adviseur van GeoTax over nieuwe wensen en mogelijkheden. Afgesproken verbeteringen worden vervolgens samen on site ingericht. Zo worden de applicatie én het proces keer op keer verder verfijnd en houdt de gemeente volledig grip op de kwaliteit van WOZ-waarderingen.

Provincie:
Gelderland

Aantal inwoners gemeente Westervoort:
ca. 16.225 (CBS, 1 januari 2017)