Top
 

Gemeente Horst aan de Maas

GeoTax / Referenties / Gemeente Horst aan de Maas

Case: gemeente Horst aan de Maas

Eind 2016 ging de gemeente Horst aan de Maas (Noord-Limburg) als eerste over op binnengemeentelijk berichtenverkeer tussen de WOZ-administratie Civision en de taxatie-applicatie GT-WOZ. Dankzij de goede samenwerking tussen de gemeente, GeoTax en Pink Roccade lopen de gegevens in beide pakketten nu steeds synchroon.

Berichtenverkeer

Gemeente Horst aan de Maas voert het WOZ-proces inclusief taxaties geheel in eigen huis uit. Om dit efficiënter in te richten en te voldoen aan het Sectormodel WOZ, besloot de gemeente over te gaan op berichtenverkeer in plaats van bestandsuitwisseling. Voorheen vond de gegevensuitwisseling van taxatie- en WOZ-gegevens binnen deze gemeente plaats via een handmatige KMT-koppeling. Daardoor moest de gemeente nogal eens wachten tot de koppeling gelopen had voor een taxatie helemaal afgerond kon worden.

“De nauwe samenwerking tussen gemeente, Pink Roccade en GeoTax was een positieve ervaring en heeft geleid tot een uitstekende koppeling van onze taxatie- en WOZ-applicatie.”

Corry Hanssen-Peeters,
projectleider gemeente Horst aan de Maas

Implementatietraject

Bij de implementatie gingen de drie partijen zorgvuldig te werk. Bij het intakegesprek waren zowel de technische mensen als de projectverantwoordelijken van de drie partijen aanwezig en werden planning, taken en randvoorwaarden op elkaar afgestemd. Tijdens het traject kwamen onvoorziene kinderziektes aan het licht die door nauwe samenwerking snel en adequaat opgelost moesten worden, soms met installatie van een nieuwe release, om de voortgang in het testen niet te belemmeren. In totaal duurde het implementatietraject ongeveer drie maanden.

Aanpassing

Inmiddels heeft de gemeente het WOZ-berichtenverkeer gebruikt voor de waardebepaling van ongeveer 20.000 objecten. Daarbij waren slechts 75 foutmeldingen. Het beheer van het berichtenverkeer is nog een issue. Door de bulk aan berichten in de test- en productiefase, die binnenkomen via drie afzonderlijke schermen, is het beheer onoverzichtelijk. Hier wordt nu een goede handleiding en instructie voor opgezet. De volgende stap van de gemeente is om ook de BAG-gegevens naar GT-WOZ te versturen, zodat daar naast de WOZ-kenmerken ook de gekoppelde BAG-kenmerken beschikbaar zijn.

Provincie:
Limburg

Aantal inwoners gemeente Horst aan de Maas:
42.152 (CBS, 1 januari 2017)