Top
 

Over GeoTax

GeoTax / Over GeoTax

Over GeoTax

GeoTax biedt oplossingen waarmee gemeenten de efficiëntie en kwaliteit van hun gegevens en processen naar een hoger plan kunnen tillen. GeoTax is gespecialiseerd in:

  • Hoogwaardige en flexibele softwareoplossingen voor BAG-beheer
  • WOZ-waardebepaling en objectenbeheer
  • De volledige gemeentelijke belastingcyclus
  • WKPB en vastgoedmanagement van het gemeentelijk vastgoed.

GeoTax biedt software voor de volledige vastgoedketen: van objectvorming en adresbeheer tot en met het innen van de gemeentelijke belastingen. De opbouw is modulair en gebaseerd op de StUF-standaarden, zoals vastgesteld door KING. Daardoor kunt u precies die modules kiezen die u nodig hebt. Alle modules zijn probleemloos te koppelen met andere systemen en applicaties. Ook als deze nog niet aan de huidige standaarden voldoen, is er een passende oplossing voorhanden.

Een groot voordeel van onze software is dat gegevens van het Kadaster automatisch worden ontvangen, gebundeld en verwerkt. Met enkele muisklikken bent u precies op de hoogte van de laatste stand van zaken. Als gebruiker ziet u op één scherm alle mutaties rondom een object op de kaart.

Registreren en beheren

We hebben verschillende applicaties die gemeenten en samenwerkingsverbanden helpen bij het registreren en beheren van vastgoed:

  • In GT-BAG kunt u de BAG-authentieke gegevens beheren en aanvullende RSGB-gegevens vastleggen.
  • GT-WKPB is een webbased applicatie waarmee u de WKPB efficiënt kunt uitvoeren. De applicatie biedt volledige ondersteuning voor het nieuwe BRK-leveringsformaat.

Ook GT-WOZ omvat functionaliteiten op het gebied van registratie en beheer, al is het pakket in eerste instantie ontwikkeld voor de waardering van objecten.

Vastgoed waarderen

Inmiddels worden meer dan 1,5 miljoen WOZ-objecten in Nederland met onze software GT-WOZ gewaardeerd. Dankzij uitgebreide koppelingen met basisregistraties en slimme algoritmen kunt u grote aantallen objecten snel, secuur en kostenefficiënt waarderen. Publicatie op MijnOverheid en het gemeentelijk WOZ-loket is een kwestie van één druk op de knop, net als het versturen naar de LV-WOZ.

Belastingen (heffen en innen)

Onze webbased belastingapplicatie is inzetbaar voor het heffen en innen van de OZB en andere gemeentelijke belastingen. De applicatie is modulair opgebouwd en bestrijkt de hele keten tot en met het afhandelen van bezwaren. Inclusief dé internetoplossing voor interactie met burgers: een digitaal loket dat eigenaren en gebruikers actief betrekt in het proces. Het resultaat? Minder bezwaarschriften en minder kosten.

Voor het vaststellen van de waarde van objecten, als grondslag voor de belastingen, is ons pakket GT-WOZ ontwikkeld.

Onderdeel van Conxillium

GeoTax is onderdeel van Conxillium, een groep van IT-bedrijven die zich heeft gespecialiseerd in hoogwaardige software voor lokale overheden en hiermee bijdraagt aan een hoge tevredenheid van burgers. De Conxillium-bedrijven focussen zich bewust op het maken van de meest gebruiksvriendelijke en doordachte applicatie op hun eigen specifieke vakgebied. Die scherpe focus zorgt ervoor dat zij dicht bij de gebruiker staan en de ins & outs van de werkprocessen als geen ander begrijpen.