Top
 

Themabijeenkomst Betrouwbare WOZ-waarden 29 november – Woerden

GeoTax / Evenementen  / Themabijeenkomst Betrouwbare WOZ-waarden 29 november – Woerden

Themabijeenkomst Betrouwbare WOZ-waarden 29 november – Woerden

Het is voor iedereen van belang dat WOZ-waarden juist worden vastgesteld. GeoTax, als WOZ-specialist, vindt betrouwbare WOZ-waarden ook belangrijk. Dit is de reden om een bijeenkomst te organiseren rond het thema Betrouwbare WOZ-waarden.

Met o.a. sprekers van de Waarderingskamer en het SVHW (Samenwerkingsverband Hoekse Waard). Werkt u bij de gemeente of een samenwerkingsverband en heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wel interesse om deel te nemen? Stuur een mail naar info@geotax.nl

Terugblik

Themadag een succes
Op donderdag 29 november kwamen ruim tien gemeenten en samenwerkingsverbanden in Woerden samen tijdens de door GeoTax georganiseerde themadag over betrouwbare WOZ-waarden.
Na een welkomstwoord van Ronald de Wit begon Marco Kuijper van de Waarderingskamer zijn presentatie waarin hij inging op het vertrouwen in de WOZ. Daarbij merkte hij op dat het vertrouwen bij de burger tussen 2009 en 2017 licht is gestegen. Hoe beter men de eigen WOZ-waarde heeft bekeken en hoe meer kennis er is over het WOZ-proces, hoe hoger het vertrouwen. Daarbij laten woningbezitters zich positief uit over de juistheid van de objectkenmerken. Huurders hebben minder belang, minder interesse en een lager vertrouwen.
Als actuele ontwikkelingen noemde Marco o.a. de overgang naar gebruiksoppervlakte, verdere afstemming BAG-WOZ, heroriëntatie op wie verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer, de geïntegreerde objectenregistratie, het omgevingsloket en de duurzaamheidsaspecten in de WOZ en OZB (o.a. zonnepanelen).
Ricardo de Wolff van samenwerkingsverband SVHW was de volgende spreker. Hij nam ons aan de hand van een voorbeeld van de familie van Loon mee in zijn verhaal over het belang van de integratie van basisregistraties. Beschikbaarheid van betrouwbare en hoogwaardige gegevens blijken essentieel om te zorgen voor eenduidige informatie naar burger en bedrijf. Hierbij noemde Ricardo aandachtspunten als een efficiënte afhandeling van mutaties, eenmalige inwinning en meervoudig gebruik, hoge actualiteitseisen (bijv. BAG) en het verdwijnen van subadministraties. Ook met als doel meer klantgerichtheid.
Tenslotte gaf Jan-Peter Reumerman, verantwoordelijk voor de productvisie van Conxillium (waar GeoTax deel van uit maakt) een inkijkje in de ontwikkelingen. Hij ziet trends als de Common Ground gedachte en een KERN-Registratie van objecten. Daarnaast gaan we taxeren op oppervlakte en gaan geo-componenten binnen applicaties (BAG en WOZ) een belangrijkere rol krijgen. Door middel van een kleine quiz en vragenrondje bleek dat iedereen zich bewust is van het vele werk dat eraan komt als het gaat om het op orde brengen van de objectgegevens in verband met het taxeren op oppervlakte. Uiteraard liet hij niet onvermeld te vertellen dat GT-WOZ, de beproefde WOZ applicatie van GeoTax al jaren in staat is om op oppervlakte en/of op inhoud te taxeren.
In de zaal en ook tijdens de lunch werd er door de aanwezigen actief gediscussieerd. De WOZ is nog springlevend en ontwikkelt zich door.
Na een lunch op kasteel Woerden werd in het stadje ook nog het kaaspakhuis bezocht voor een rondleiding en een proeverij.
We kijken terug op een leerzame en leuke dag. Hartelijk dank aan alle deelnemers.

Delen