Top
 

Ondertekening van het WOZ-ICT convenant met de Waarderingskamer

GeoTax / Algemeen  / Ondertekening van het WOZ-ICT convenant met de Waarderingskamer

Ondertekening van het WOZ-ICT convenant met de Waarderingskamer

Op uitnodiging van de Waarderingskamer is het convenant Samenwerking WOZ-ICT ondertekend door 40 partijen, zoals het ministerie van Financiën, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG Realisatie, Logius, het Kadaster en een aantal ICT-leveranciers waaronder GeoTax. Namens GeoTax tekende productmanager Pieter Weeber.

De basis voor het convenant Samenwerking WOZ-ICT is het Convenant Sectormodel WOZ, dat in 2008 is gesloten en in 2013 is verlengd. Dit convenant heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het landelijke taxatiesysteem TIOX, de landelijke voorziening WOZ (LV-WOZ) en het WOZ waardeloket. Het nieuwe convenant Samenwerking WOZ-ICT wil voortborduren op deze successen en staat in het licht van een aantal belangrijke landelijke ontwikkelingen. Om met elkaar tot nieuwe successen te kunnen komen, zijn afspraken over een gestandaardiseerde uitwisseling van WOZ-informatie nodig, én de bereidheid van alle partijen die daarbij betrokken zijn om zich daarvoor in te zetten.

Als onderdeel van Conxillium hecht GeoTax veel waarde aan standaardisatie en samenwerking. Met de ondertekening van het nieuwe convenant hebben we dan ook de bereidheid uitgesproken om actief bij te dragen aan de realisatie van ontwikkelingen als een samenhangende objectenregistratie (DiS-Geo), Common Ground en een verbeterde online dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met (088) 770 82 00 of stuur ons een e-mail via info@geotax.nl

Delen