Top
 

Nieuwe release GT-WOZ in juni beschikbaar

GeoTax / Algemeen  / Nieuwe release GT-WOZ in juni beschikbaar

Nieuwe release GT-WOZ in juni beschikbaar

Deze maand verschijnt de nieuwste update van GT-WOZ. In de nieuwste release zijn verschillende functionaliteiten in overleg met gebruikers verbeterd en is extra aandacht besteed aan de autorisatieprocedure. En: vanaf nu kunnen klanten regelmatiger updates van GT-WOZ verwachten, gebaseerd op hun eigen wensen en prioriteiten!

De release van de update staat voor deze maand gepland. “Op dit moment zijn we nog uitgebreid aan het testen”, vertelt Peter Bruijnen. “Alles moet naar behoren functioneren. We hebben diverse bugs gerepareerd en een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd. De klanten van GT-WOZ sturen we binnenkort de releasebeschrijving toe.”

Veiliger en betrouwbaarder

Een aantal belangrijke verbeteringen wil Peter graag extra toelichten. “Wat in de nieuwe release als eerste zal opvallen is de functionaliteit rond autorisatie en inloggen. Gezien de ingrijpend veranderde privacywetgeving door de invoering van de AVG en GDPR is dat natuurlijk een hot topic”, realiseert Peter zich. “Uiteraard voldoen we aan die wetgeving. Maar om GT-WOZ daar nog beter bij aan te laten sluiten, zijn de inlogprocedure en beveiliging verder verbeterd. Zo moeten wachtwoorden aan strengere regels voldoen, moeten ze regelmatiger worden vervangen én blokkeert het systeem bij te veel foutieve inlogpogingen. Het zijn allemaal verbeteringen die GT-WOZ nog veiliger gaan maken. En we zullen doorgaan met verbeteringen en vernieuwingen.”

Makkelijker het verleden in

Een tweede belangrijke, functionele upgrade komt rechtstreeks vanuit de behoeftes van gebruikers. “We hebben het inzien van de historie van een object of perceel verbeterd”, legt Peter uit. “Voorheen kon je alleen op een specifiek ingevoerde datum de belanghebbende bij een perceel bekijken. Wilde je meer informatie? Dan moest je handmatig op zoek. Dat was bewerkelijk. Nu is er een functie ingebouwd waarmee je met één druk op de knop op een logische manier de historie kunt bekijken. Eigenaarschap, aan- of verkoop van gedeeltes van percelen, wijzigingen in objecten: alles komt overzichtelijk in beeld.”

Verbeter-sprints

Een verbetering zoals deze, waarbij GeoTax direct heeft ingespeeld op vragen vanuit gebruikers, mogen klanten vaker verwachten. Peter: “Productowner Pieter Weeber gaat nadrukkelijk op zoek naar wensen bij klanten. In samenspraak met klanten gaan we vervolgens kijken wat we op gaan pakken en wanneer. Daarbij gaan we ook niet meer zo lang op een ‘grote’ update wachten. We werken voortaan in zogenoemde sprints. Dat zijn kortere periodes waarin we verbeteringen uitwerken die we dan in een mini update releasen. Het online platform waar Pieter in een publicatie al op wees, gaat daar zeker bij helpen.”

Koppelingen CycloMedia

Peter licht een tipje van de sluier op. “Aan één van die volgende updates wordt al volop gewerkt. Ons eerstvolgende agendapunt is het vervangen van koppelingen met CycloMedia. Dat is deels omwille van de techniek. De huidige koppeling werkt nog via Flash die we vervangen door een API die werkt op basis van HTML5. Dat is moderner én veiliger. Maar deze update heeft ook functionele voordelen: gebruikers met een abonnement bij CycloMedia kunnen niet alleen de 360º straat- en lucht-foto’s opvragen van locaties, maar óók vogelvluchtbeelden van objecten.”

Continuïteit waarborgen

Peter’s boodschap: “We hebben niet stilgezeten de afgelopen periode. En ook in de tijd die voor ons ligt zullen klanten met steeds meer regelmaat technische én functionele verbeteringen zien in GT-WOZ. Daarmee kunnen we de continuïteit blijven waarborgen, op basis van wat onze klanten willen!”

Delen