Top
 

Nieuwe productowner wil GeoTax dichter bij de klant brengen

GeoTax / Algemeen  / Nieuwe productowner wil GeoTax dichter bij de klant brengen

Nieuwe productowner wil GeoTax dichter bij de klant brengen

Op 1 mei begon Pieter Weeber als productowner bij GeoTax. ‘Intensiever contact met klanten en veel informatie en ervaringen ‘halen en brengen’, zodat we nog beter aansluiten bij de behoeftes’, zo luidt zijn devies.

Sinds 1 mei werkt Pieter drie dagen per week bij GeoTax als productowner. Die functie had én heeft hij ook bij SIMgroep, waar hij de overige dagen actief is. “Eerder dit jaar hebben SIMgroep en Conxillium (waartoe GeoTax behoort) de krachten gebundeld en maakt SIMgroep deel uit van de bedrijvengroep”, legt hij uit. “Deze stap is dus niet onlogisch, omdat we kennis en kunde zo dichter bij elkaar brengen.”

Van back- naar front-office

De combinatie van het werken voor SIMgroep en GeoTax past Pieter prima, want zijn carrièrepad heeft het hele informatielandschap van de overheid al doorlopen. “Als ambtenaar maakte ik de ontwikkeling van de Wet WOZ van dichtbij mee, nog voordat ik bij een leverancier van backoffice-applicaties aan de slag ging. En bij een taxatiebureau begeleidde ik de automatisering.” Ook deed hij ervaring op met mid-office systemen, de techniek die de backoffice verbindt met klantgerichte systemen in de front office, waar hij bij SIMgroep aan werkt.

Lifecyclemanagement

In zijn rol als productowner is Pieter voor de bestaande én nieuwe producten van GeoTax verantwoordelijk voor onder meer het lifecyclemanagement. Pieter: “Ik hou me bezig met het onderhouden van alle bestaande applicaties en denk mee over het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden. Ook onderhoud ik de contacten: met klanten, met onze eigen ontwikkelaars bij GeoTax en met andere stakeholders binnen en buiten onze organisatie. Er gebeurt namelijk heel veel in ons speelveld en we willen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen van onze klanten.”

Gebruikerservaringen als basis

Wat moet een applicatie kunnen en hoe kan iets beter of efficiënter werken? “Het beste antwoord op die vragen krijg je natuurlijk van gebruikers. De gebruikerservaringen haal ik op bij onze klanten en koppel ik intern terug. Constant ben ik aan het halen en brengen en mensen aan het bijpraten. En dat proces houdt nooit op, al was het maar omdat de wetgeving continu verandert. Denk bijvoorbeeld aan de waardebepalingen, die voor woningen niet meer op basis van kubieke meters, maar op basis van vierkante meters moeten worden bepaald. Dat heeft uiteraard impact op onze producten. Dat hebben we inmiddels verwerkt in onze applicaties. Iets anders wat gaat veranderen is de manier waarop gegevens uitgewisseld worden. Daar werken we nu nog hard aan.”

Impact

Pieter kijkt ook vooruit. “Neem de Wet Digitale Overheid die nu in de maak is. Die wet moet ertoe leiden dat Nederlandse burgers en bedrijven veiliger en betrouwbaarder kunnen inloggen bij de overheid. Dat heeft impact op DigiD en login-procedures, maar bijvoorbeeld óók op machtigingen. Een ander aandachtspunt is dat een belanghebbende moet kunnen inzien wie zijn of haar gegevens heeft bekeken. Al dit soort zaken hebben invloed op de inrichting en opzet van onze applicaties.”

Landelijke database

Voor de langere termijn ziet Pieter ook ontwikkelingen én kansen. “Zo wordt er al langere tijd gesproken over een landelijke database waarin gegevens centraal worden opgeslagen, zodat informatie vanaf één centrale plek ontsloten kan worden. Informatie over WOZ, beheer van openbare ruimtes, de BGT en de BAG zou dan vanuit die centrale bron worden geraadpleegd. Met DataQuint, BeheerVisie, SIMgroep én GeoTax moeten we daar uiteraard op inspelen, want we hebben een prachtig portfolio aan applicaties waarmee we het gebruiksgemak verder kunnen verbeteren en kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.”

Betere ervaringen

En daar draait het voor Pieter (en GeoTax) uiteindelijk om: een betere ervaring voor klanten. “We willen nog beter weten wat zij willen. En we gaan vaker per jaar terugkoppelen wat we aan het doen zijn om hen beter van dienst te zijn. We gaan ook sneller updates uitbrengen van onze producten. Niet meer per definitie een jaar wachten op de volgende grote update, maar ook tussentijds al verbeteringen doorvoeren.”

Contact versterken

Voor dat nauwere klantcontact gaat Pieter het land in, maar ook online kan het contact met én tussen klanten versterkt worden, denkt Pieter. “We werken aan een platform, een soort sociaal intranet, waar gebruikers terecht kunnen. Met vragen, voor informatie en om kennis uit te wisselen. Gebruikers helpen elkaar, maar wij zijn ook aanwezig om klanten van dienst te zijn. Vanuit SIMgroep zie ik dat dat heel goed werkt en ook echt meerwaarde biedt. Voor klanten, maar ook voor ons om beter op behoeftes in te spelen! Ik kijk ernaar uit om de gebruikers van GeoTax te ontmoeten.”

Delen